องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง,รถบรรทุกขยะ และรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ [ 18 ก.ย. 2561 ]337
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน (หน่วยงานราชการ/สถานศึกษา) [ 18 ก.ย. 2561 ]339
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน [ 18 ก.ย. 2561 ]345
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาบ้านแบก [ 18 ก.ย. 2561 ]335
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรือนแบบบูรณาการณ์ [ 17 ก.ย. 2561 ]328
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นชุดหมึกปริ้นเตอร์ [ 14 ก.ย. 2561 ]374
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ [ 14 ก.ย. 2561 ]330
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพิ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ [ 14 ก.ย. 2561 ]328
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเป็นชุดหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร [ 14 ก.ย. 2561 ]369
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่อมแซมเครื่องปรัอากาศ [ 10 ก.ย. 2561 ]366
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ [ 6 ก.ย. 2561 ]310
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า [ 5 ก.ย. 2561 ]333
93 สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]323
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 10 [ 29 ส.ค. 2561 ]312
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ อบต.นาทอง [ 28 ส.ค. 2561 ]387
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการดำเนินการเกษตร [ 24 ส.ค. 2561 ]315
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อพร้อมบ่อพัก ม. 2 [ 14 ส.ค. 2561 ]328
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาธง ทำการรื้อถอนเสาธงเดิมและทำการก่อสร้างเสาธงใหม่ [ 14 ส.ค. 2561 ]340
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อพร้อมบ่อพัก ม.10 [ 14 ส.ค. 2561 ]373
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาทอง [ 6 ส.ค. 2561 ]383
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10