องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่  2  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563  ถึงเดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2563

    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :