องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 228 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]1
2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาทอง [ 18 มิ.ย. 2567 ]5
3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว [ 30 เม.ย. 2567 ]9
4 แผน ส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง [ 26 เม.ย. 2567 ]6
5 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]14
6 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 [ 18 มี.ค. 2567 ]7
7 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]7
8 โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ [ 2 ก.พ. 2567 ]76
9 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy [ 29 ม.ค. 2567 ]11
10 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]6
11 จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]16
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และกำหนดสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]7
13 📢📢ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง📢📢 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาทอง 😁 มารู้จักของประเภทถังขยะกัน! 1. ถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (สีเขียว) ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช [ 13 พ.ย. 2566 ]49
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ปี 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]10
15 📣📣ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องสื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสซฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺิกาและโรคไข้เลือดออก ❗️ ระบาดมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ⛈ ##อย่าลืมดูแลสุขภาพกันน้าทุกคนด้วยความห่วงใย จา [ 10 พ.ย. 2566 ]10
16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยสามัญที่ 4/2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]12
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู็ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองอันต้องเสียภาษีป้าย ปี 2567 รับและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 24 ต.ค. 2566 ]38
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 24 ต.ค. 2566 ]27
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการชำระภาษีผ่านทางธนาคาร [ 24 ต.ค. 2566 ]30
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย [ 24 ต.ค. 2566 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12