องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 154 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธฺ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]2
2 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) [ 10 พ.ค. 2566 ]4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]4
4 จดหมายข่าว เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]5
5 จดหมายข่าว เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]4
6 โรคพิษสุนัขบ้า ภัยร้าย ใกล้ตัว [ 14 มี.ค. 2566 ]5
7 ประกาศ เรื่องประกาศข้อบัญญัติองค์การบรีหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]4
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด (นาทองเกมส์) ประจำปี 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]4
9 จดหมายข่าว เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]3
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1/2) ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 13 ก.พ. 2566 ]4
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]6
12 จดหมายข่าว เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]3
13 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1/2) ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 13 ม.ค. 2566 ]3
14 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.นาทอง [ 12 ม.ค. 2566 ]3
15 ประกาศผลชนะผู้จัดชื้อจัดจ้างหรือปู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 [ 4 ม.ค. 2566 ]3
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธํนวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]4
17 นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล [ 4 ม.ค. 2566 ]4
18 จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]12
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1-11 ทำการปรับเกรดถนนลูกรังตามสภาพพื้นที่ มีความยาวรวม 17.5 กิโลเมตร ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ปรับเกรดตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเแพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565 ]3
20 จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8