องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู็ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองอันต้องเสียภาษีป้าย ปี 2567 รับและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  เรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู็ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองอันต้องเสียภาษีป้าย  ปี  2567  รับและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  หากมีข้อสงสัยสามรถติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู็ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองอันต้องเสียภาษีป้าย ปี 2567 รับและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาทอง