องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ถุงยังชีพ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  เรื่องรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (Covid-19) ถุงยังชีพ  จำนวน  ๕  ราย

    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ถุงยังชีพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาทอง