องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อระบายน้ คสล.พร้อมทบ่อพัก บ้านดอนหัน ม.10

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างขุดวางท่อระบายน้  คสล.พร้อมทบ่อพัก  บ้านดอนหัน  ม.10  ทำการขุดวางท่อระบายน้ำ  คสล.  ขนาดไดมิเตอร์  0.30  เมตร  จำนวน  26  ท่อน  พร้อมทำบ่อพัก  จำนวน  2  บ่อพัก  และททำการเทคอนกรีตทับหลังท่อตามสภาพพื้นที่เฉลี่ย  กว้าง  1.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  ยาวรวม  28  ตามแบบแปลนที่  อบต.นาทองกำหนด  โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง    เอกสารประกอบ ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อระบายน้ คสล.พร้อมทบ่อพัก บ้านดอนหัน ม.10
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :