องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคากลางและลักษณะร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน บ้านหมู่ที่ ๗

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  เรื่องประกาศราคากลางและลักษณะร่างขอบเขตของงาน  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน  บ้านหมู่ที่  ๗

    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคากลางและลักษณะร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน บ้านหมู่ที่ ๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :