องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเชื่อน สายทางบ้านแบก หมู่ 7

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเชื่อน  สายทางบ้านแบก  หมู่ 7  บ้านโนนเนาว์  ตำบลเขื่อน  ปริมาณงาน  กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.15  เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  7,500  ตารางเมตร  พร้อมการลงลูกรังไหล่ทาง  0.50  เมตร  อบต.นาทอง  อ.เชียงยืน  จ.มหาสารคาม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  e-bidding    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเชื่อน สายทางบ้านแบก หมู่ 7
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :