องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคากลางและคุณลักษณะร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทัพม้าเชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน บ้านทัพม้า ม.6

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  เรื่องประกาศราคากลางและคุณลักษณะร่างขอบเขตของงาน  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทัพม้าเชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน  บ้านทัพม้า  ม.6

    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคากลางและคุณลักษณะร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทัพม้าเชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน บ้านทัพม้า ม.6
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :