องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2565    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :