องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  เรื่องรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :