องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ ทำร่างขอบเขตและคณะกรรมการกหนดราคากลางงานซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ  ทำร่างขอบเขตและคณะกรรมการกหนดราคากลางงานซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน

    เอกสารประกอบ

ประกาศ ทำร่างขอบเขตและคณะกรรมการกหนดราคากลางงานซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :