องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก ม.8

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านแบก ม.8  ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  5  เมตร  ยาว  19  เมตร  หนา   0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  94  ตารางเมตร  พร้อมทำการลงลูกรังไไหล่ทาง  0.0-0.5  เมตร  ตามแบบแปลนที่  อบต.นาทอง  กำหนดโดยวิธธีเฉพาะเจาะจง      เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก ม.8
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :