องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ ทำร่างขอบเขตและคณะกรรมการกหนดราคากลางงานซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 7 ก.ย. 2562 ]202
62 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 62 [ 3 มิ.ย. 2562 ]294
63 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 62 [ 6 พ.ค. 2562 ]302
64 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขุดวางท่อ พร้อมบ่พัก ม.2 [ 2 พ.ค. 2562 ]349
65 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 62 [ 2 เม.ย. 2562 ]297
66 ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 มี.ค. 2562 ]333
67 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 62 [ 6 มี.ค. 2562 ]279
68 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 62 [ 4 ก.พ. 2562 ]291
69 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 61 [ 7 ม.ค. 2562 ]268
70 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 61 [ 4 ธ.ค. 2561 ]283
71 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 61 [ 7 พ.ย. 2561 ]267
72 สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]390
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก ปริมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร ในตำบลนาทอง [ 24 ก.ย. 2561 ]368
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือตู้เก้บเอกสารชนิด 40 ช่องเพื่อเก็บเอกสารอบต.นาทอง [ 24 ก.ย. 2561 ]398
75 ประกาศซื้อเก้าอี้พนักงานระดับ 6-7 ประจำ อบต.นาทอง [ 24 ก.ย. 2561 ]381
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ของ อบต.นาทอง [ 24 ก.ย. 2561 ]331
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน [ 24 ก.ย. 2561 ]348
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบรรจุถังเคมีดับเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน(สถานที่ราชการ/สถานศึกษา) [ 18 ก.ย. 2561 ]353
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ [ 18 ก.ย. 2561 ]342
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าอาหารว่างและค่าอาหารตามโครงการป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยชุมชน (หน่วยงานราชการ/สถานการศึกษา) [ 18 ก.ย. 2561 ]344
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10