องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคากลางและลักษณะร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน บ้านหมู่ที่ ๗ [ 21 ม.ค. 2564 ]197
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคากลางและคุณลักษณะร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทัพม้าเชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน บ้านทัพม้า ม.6 [ 21 ม.ค. 2564 ]257
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน บ้านหมู่ที่ ๗ [ 21 ม.ค. 2564 ]203
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]175
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 4 เดือน กรกาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]167
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]154
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับพ่นหม่อกควันกำจัดยุง [ 9 มิ.ย. 2563 ]231
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาอง ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กบ้านทัพม้า [ 9 มิ.ย. 2563 ]284
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยค้อ [ 29 พ.ค. 2563 ]236
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]146
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]135
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาอง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก [ 13 ธ.ค. 2562 ]211
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินลูกรังบ้านเเบก [ 13 ธ.ค. 2562 ]205
54 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 13 พ.ย. 2562 ]192
55 ประกาศ ทำร่างขอบเขตและคณะกรรมการกหนดราคากลางงานซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 7 ก.ย. 2562 ]196
56 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 62 [ 3 มิ.ย. 2562 ]289
57 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 62 [ 6 พ.ค. 2562 ]296
58 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขุดวางท่อ พร้อมบ่พัก ม.2 [ 2 พ.ค. 2562 ]343
59 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 62 [ 2 เม.ย. 2562 ]295
60 ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 มี.ค. 2562 ]328
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10