องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บ้านแบก ม.7 [ 26 ก.ย. 2565 ]38
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ บ้านแบก ม.1 [ 26 ก.ย. 2565 ]36
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ขนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางดวงจันทร์ ดวงทัพจันทร์ บ้านแบก หมู่ที่ 1 [ 16 ก.ย. 2565 ]2
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายแยกประปา บ้านดอนหัน หมู่ที่ 4 [ 16 ก.ย. 2565 ]1
25 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]28
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องเผยแร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]27
27 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 [ 4 ส.ค. 2565 ]24
28 ปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 [ 4 ส.ค. 2565 ]23
29 รายงานผลผู้ชนะการจัดจ้างไตรมาสที่ 4 [ 4 ส.ค. 2565 ]30
30 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]27
31 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]27
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก ม.8 [ 18 เม.ย. 2565 ]93
33 ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อระบายน้ คสล.พร้อมทบ่อพัก บ้านดอนหัน ม.10 [ 11 มี.ค. 2565 ]101
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก ม.7 จำนวน 2 จุด โดยเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2564 ]99
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องผู้ชชนะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน บ้านหมู่ที่ ๗ [ 1 ธ.ค. 2564 ]161
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเชื่อน สายทางบ้านแบก หมู่ 7 [ 15 พ.ย. 2564 ]88
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเชื่อน สายทางบ้านแบก หมู่ 7 [ 15 พ.ย. 2564 ]157
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก ม.8 เชื่อตำบลเหล่าบัวบาน [ 29 ก.ย. 2564 ]83
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 21 ก.ย. 2564 ]171
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทัพม้าชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน บ้านหมู่ที่ ๖ [ 18 มี.ค. 2564 ]257
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10