องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]6
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]4
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]4
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง รุ่น MFC-ตๅภจCND รหัสครุภัณฑ์479-60-020 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]3
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]3
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยบริเวณที่สาธารณประยชน์ (คกเก่าค้อสาธารณประยชน์ ) บ้านแบก ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2567 ]3
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเล่นเสริมทักษะสำหรับเดด็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจปี 2567 ในวันที่ 13 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]3
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4055 มค. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2567 ]3
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ อบต.นาทอง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายข้างศาลากลางบ้าน บ้านวังน้ำใส ม. 11 วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง 8 นิ้ว ยาวรวม 130 เมตร ลงบ่อพัก จำนวน 15 บ่อ เทคอนกรีตทับหลัง หนา 0 [ 21 ธ.ค. 2566 ]3
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายศาลาประชาคมหลังเดิม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 วางท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 55 ท่อน บ่อพักจำนวน 10 บ่อ เทคอนกรีตทับ [ 21 ธ.ค. 2566 ]3
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายบุดดศรี บวงสุข ถึงบ้านนายสงบ สียางคุย บ้านทัพม้า ม.6 วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง 8 นิ้ว ยาวรวม 92 เมตร บ่อพักจำนวน 10 เทคอนกร [ 19 ธ.ค. 2566 ]3
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางพัชรี ศรีพลแสน บ้านแบกสามมัคคี ม.8 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว เมตร หมาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.ๅถ เมตร หรือมีพื้ [ 19 ธ.ค. 2566 ]2
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางบานเย็น สีอัคฮาด บ้านแบกสามัคคี ม. 8 ขนาดจุดเริ่มต้นกว้าง 3 เมตร จุดสิ้นสุดกว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื [ 19 ธ.ค. 2566 ]3
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬา (เด็กนักเรียน)ตามครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เ็กเล็ก สังกัด อบต.นาทอง ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 จำนวน 72 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2566 ]3
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ ตามโครงการของดีตำบลนาทองสู่งานประเพณีบุญข้าวคูณลานและงานอำเภอเชียงยืน ระหว่าง 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]3
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับเต็นท์ ตามโครงการของดีตำบลนาทองสู่งานประเพณีบุญข้าวคูณลานและงานอำเภอเชียงยืน ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]3
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนักงาน เพื่อใช้ใน อบต.นาทอง (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]3
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2566 ]3
40 รายงานผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างไตรมาสที่ ๔ เดือน กรฏาคม ถึง กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]46
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12