องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อชื้อรถพยาบลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มี.ค. 2566 ]9
4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกวดราคาชื้อชื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 :ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.พ. 2566 ]13
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]9
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]6
8 รายงานผลแผนดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]5
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1-11 ทำการปรับเกรดถนนลูกรังตามสภาพพื้นที่ มีความยาวรวม 17.5 กิโลเมตร ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ปรับเกรดตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเแพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2566 ]4
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 13 ม.ค. 2566 ]6
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]4
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]4
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]4
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 4 ธ.ค. 2565 ]6
15 รายงานสรุปผลการดเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]9
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ปประะกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบกหมู่ที่ 1 [ 12 ต.ค. 2565 ]30
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประประกาศผู้ชนการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก หมู่ 7 [ 12 ต.ค. 2565 ]30
18 รายงานสรุปผลการดเนินการจัดดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]32
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบกหมู่ที่ 1 [ 29 ก.ย. 2565 ]31
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก หมู่ที่ 7 [ 29 ก.ย. 2565 ]33
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10