องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างไตรมาสที่ ๔ เดือน กรฏาคม ถึง กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]43
2 รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]18
3 รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]16
4 รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]21
5 รายงานผล(ู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]8
6 รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]21
7 รายงานผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]6
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]27
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]27
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อชื้อรถพยาบลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มี.ค. 2566 ]35
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]30
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกวดราคาชื้อชื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 :ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.พ. 2566 ]36
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]31
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]28
15 รายงานผลแผนดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]25
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1-11 ทำการปรับเกรดถนนลูกรังตามสภาพพื้นที่ มีความยาวรวม 17.5 กิโลเมตร ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ปรับเกรดตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเแพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2566 ]24
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 13 ม.ค. 2566 ]32
18 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]27
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]24
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10