องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 159 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก ม.8 [ 18 เม.ย. 2565 ]43
2 ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อระบายน้ คสล.พร้อมทบ่อพัก บ้านดอนหัน ม.10 [ 11 มี.ค. 2565 ]43
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก ม.7 จำนวน 2 จุด โดยเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2564 ]43
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องผู้ชชนะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน บ้านหมู่ที่ ๗ [ 1 ธ.ค. 2564 ]104
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเชื่อน สายทางบ้านแบก หมู่ 7 [ 15 พ.ย. 2564 ]41
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเชื่อน สายทางบ้านแบก หมู่ 7 [ 15 พ.ย. 2564 ]105
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก ม.8 เชื่อตำบลเหล่าบัวบาน [ 29 ก.ย. 2564 ]37
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 21 ก.ย. 2564 ]117
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทัพม้าชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน บ้านหมู่ที่ ๖ [ 18 มี.ค. 2564 ]169
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทัพม้าเชื่อมต่อตำบลเหล่าบัวบาน บ้านหมู่ที่ ๖ [ 4 มี.ค. 2564 ]164
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านทัพม้าเชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน ม. 6 [ 2 มี.ค. 2564 ]150
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องยกเลิกประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 2 มี.ค. 2564 ]151
13 ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 [ 5 ก.พ. 2564 ]152
14 ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 [ 5 ก.พ. 2564 ]149
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทัพม้าเชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน บ้านทัพม้า หมู่ที่ 6 ตำบลนาทองด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2564 ]175
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคากลางและลักษณะร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน บ้านหมู่ที่ ๗ [ 21 ม.ค. 2564 ]154
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคากลางและคุณลักษณะร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทัพม้าเชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน บ้านทัพม้า ม.6 [ 21 ม.ค. 2564 ]171
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน บ้านหมู่ที่ ๗ [ 21 ม.ค. 2564 ]153
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]124
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 4 เดือน กรกาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]117
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8