องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง การรับสมคัรสอบบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 ต.ค. 2562 ]22
62 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]15
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องมอบอนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]13
64 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประจำปี 2563 [ 24 ก.ย. 2562 ]15
65 ประกาศ [ 24 ก.ย. 2562 ]14
66 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]11
67 ออกพ่นไล่ยุงลาย บ้านนาทอง ม.3,9 [ 25 มิ.ย. 2562 ]16
68 ซ่อมแซมไฟฟ้า ม.11 [ 25 มิ.ย. 2562 ]7
69 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]13
70 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี [ 9 มิ.ย. 2562 ]14
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10