องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [ 19 มี.ค. 2564 ]10
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องราคากลางและคุณลักษณะร่างขอบเขตของงาน [ 21 ม.ค. 2564 ]29
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคากลางและคุณลักษณะร่างขอบเขตของงงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน บ้านหมู่ที่ ๗ [ 21 ม.ค. 2564 ]26
4 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 64 ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 [ 29 ธ.ค. 2563 ]34
5 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 64 ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 [ 29 ธ.ค. 2563 ]34
6 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 [ 23 ธ.ค. 2563 ]34
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]31
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อสร้าง คสล ม.6 [ 23 พ.ย. 2563 ]31
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน [ 23 พ.ย. 2563 ]35
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 64 [ 27 ต.ค. 2563 ]52
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7