องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
71 ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสมนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 มิ.ย. 2562 ]12
72 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 มิ.ย. 2562 ]13
73 ประกาศ เรื่องมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 มิ.ย. 2562 ]15
74 ประกาศ เรื่องมาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต [ 4 มิ.ย. 2562 ]15
75 ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 4 มิ.ย. 2562 ]18
76 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจ [ 1 มิ.ย. 2562 ]15
77 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]14
78 จดหมายข่าว [ 12 ม.ค. 2562 ]16
79 จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 61 [ 5 พ.ย. 2561 ]19
80 มอบเบี้ยผู้สูงอายุ พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตำบลนาทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]14
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10