องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

    รายละเอียดข่าว

http://its nacc.go.th/go/eit/nkcpup

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2564