องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลนาทองตําบลนาทอง

    เอกสารประกอบ แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาทอง