องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]248
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) [ 3 มิ.ย. 2562 ]227
3 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม [ 3 มิ.ย. 2562 ]260
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองเรื่องการใช้แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 61-64 [ 14 ก.พ. 2561 ]227
5 แผนพัฒนาสามปี [ 1 ธ.ค. 2560 ]228