องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ท่านนายกละเอียด บุญญาธิกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดงานตามโครงการประเพณีบุญคูณลานและการจัดงานของดีอำเภอเชียงยืนประจำปี งบ


วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ท่านนายกละเอียด บุญญาธิกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดงานตามโครงการประเพณีบุญคูณลานและการจัดงานของดีอำเภอเชียงยืนประจำปี งบประมาณ 2566 ร่วมกับ คณะบริหาร ท่านรองปลัด ผอ.กองทุกกอง และ สมาชิกสภา อบต.นาทอง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาทอง ทั้ง 11 หมู่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

2024-01-01
2023-12-29
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-28
2023-11-20
2023-11-17
2023-11-13
2023-11-13
2023-11-10