องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ท่านนายก ละเอียด บุญญาธิกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง คณะบริหาร ร่วมกับ เกษตรตำบล สารวัตร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาทอง และแพทย์ประจำตำบล ได้ร่วมกันลงแ


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ท่านนายก ละเอียด บุญญาธิกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง คณะบริหาร ร่วมกับ เกษตรตำบล สารวัตร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาทอง และแพทย์ประจำตำบล ได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ ณ แปลงนาสาธิตบ้านแบก ตำบลนาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

2024-01-01
2023-12-29
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-28
2023-11-20
2023-11-17
2023-11-13
2023-11-13
2023-11-10