องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.ท่านอารยะ ธีระภัทรานันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนการช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงอรอนงค์ สีกา


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.ท่านอารยะ ธีระภัทรานันท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนการช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงอรอนงค์ สีกาลา พร้อมด้วยท่านประชา แสนเย็น รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มค 3 ท้องถิ่นอำเภอเชียงยืน ท่านนายกละเอียด บุญญาธิกูล นายก อบต .นาทอง คณะบริหาร รองปลัด และผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงยืน ผอ.โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา ผอ.โรงเรีย...

ดูเพิ่มเติม

2024-01-01
2023-12-29
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-28
2023-11-20
2023-11-17
2023-11-13
2023-11-13
2023-11-10