องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


วันที่ 19 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ได้ล้างท่อระบายน้ำ บ้านทัพม้า หมู่ที่ 2 เพื่อไม่ให้ท่อระบายน้ำอุดตัน


วันที่ 19 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ได้ล้างท่อระบายน้ำ บ้านทัพม้า หมู่ที่ 2 เพื่อไม่ให้ท่อระบายน้ำอุดตัน

2023-09-25
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-07
2023-09-01
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-22