องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


วันที่ื 13 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ท่านนายกละเอียด บุญญาธิกูล คณะบริหารและพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยรดน้ำขอพรจาก


นพฤหัสบดีที่ื 13 เมษายน 2566

เวลา 08.00 น. ท่านนายกละเอียด บุญญาธิกูล คณะบริหารและพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุตำบลนาทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

2023-09-25
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-07
2023-09-01
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-22