องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน บ้านแบก หมู่ 1,7,8 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณ


วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน บ้านแบก หมู่ 1,7,8 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณ ถนนคันคลองชลประทานบ้านเเบก อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

2023-09-25
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-07
2023-09-01
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-22