องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ท่านนายกละเอียด บุญญาธิกูล นายก อบต. นาทอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำเดือน เมษายน ณ ห้องประชุม อบต.นาทอง


วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ท่านนายกละเอียด บุญญาธิกูล นายก อบต. นาทอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำเดือน เมษายน ณ ห้องประชุม อบต.นาทอง

2023-09-25
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-07
2023-09-01
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-22