องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566


วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ท่านนายกละเอียด บุญญาธิกูล คณะบริหาร ท่านรองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ร่วมประชุมกับปศุสัตว์อำเภอ และอาสาปศุสัตว์ตำบลนาทอง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

2023-09-25
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-07
2023-09-01
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-22