องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" คณะบริหาร พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอา


วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" คณะบริหาร พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอาดรอบบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง

2023-04-28
2023-04-27
2023-04-19
2023-04-13
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-08
2023-04-04
2023-03-31
2023-03-30