องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" คณะบริหาร พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอา


วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" คณะบริหาร พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอาดรอบบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง

2024-04-11
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-05
2024-03-05
2024-01-13
2024-01-01
2024-01-01