องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 ท่านนายกละเอียด บุญญาธิกูล พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.นาทอง ร่วมท่านนายก อบจ.มหาสารคาม และ นายอำเภอเชียงยืนออกตรวจเยี่ยมชาวตำบลนาทอง ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้


วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 ท่านนายกละเอียด บุญญาธิกูล พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.นาทอง ร่วมท่านนายก อบจ.มหาสารคาม และ นายอำเภอเชียงยืนออกตรวจเยี่ยมชาวตำบลนาทอง ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน พร้อมมอบขวัญกำลังใจประชาชนในเขตพื้นที่ ครับ

2022-04-29
2022-02-15
2022-02-15
2022-02-14
2022-02-11
2022-02-10
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-07