องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพประชาชนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 สูง บ้านแบก หมู่ที่ 8 และบ้านทัพม้า หมู่ที่ 6


วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.20 น. ท่านนายกละเอียด บุญญาธิกูล พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.นาทอง ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ,อสม.ประจำหมู่บ้าน ออกมอบถุงยังชีพประชาชนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 สูง บ้านแบก หมู่ที่ 8 และบ้านทัพม้า หมู่ที่ 6
2022-06-29
2022-05-23
2022-04-29
2022-02-15
2022-02-15
2022-02-14
2022-02-11
2022-02-10
2022-02-08
2022-02-08