องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 4 จำนวน 3 หลัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 หลัง


วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. อบต.นาทอง ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 4 จำนวน 3 หลัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 หลัง ครับ
2022-06-29
2022-05-23
2022-04-29
2022-02-15
2022-02-15
2022-02-14
2022-02-11
2022-02-10
2022-02-08
2022-02-08