องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


ได้เปิดประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการและพนักงานในสังกัด


วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ท่านนายกละเอียด บุญญาธิกูล พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.นาทอง ได้เปิดประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการและพนักงานในสังกัด รับนโยบาย ท่านนายกเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ครับ
2022-06-29
2022-05-23
2022-04-29
2022-02-15
2022-02-15
2022-02-14
2022-02-11
2022-02-10
2022-02-08
2022-02-08