องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]53
2 รายงานผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 2 เม.ย. 2564 ]49
3 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]48
4 แผนการใช้จ่ายเงิน กองสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]48
5 แผนการใช้จ่ายเงิน กองการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]48
6 แผนการใช้จ่ายเงิน กองช่าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]49
7 แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]52
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ6 เดือน [ 10 มิ.ย. 2563 ]51
9 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]51
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]51
 
หน้า 1|2