องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายเงิน กองสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]63
2 แผนการใช้จ่ายเงิน กองการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]56
3 แผนการใช้จ่ายเงิน กองช่าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]58
4 แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]58
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ6 เดือน [ 10 มิ.ย. 2563 ]56
6 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]58
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]67
8 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]198
9 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]174