องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
ผลการประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2563 ]47
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการติดตามการประเมินผล [ 10 มิ.ย. 2563 ]47
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) รอบเดือนเมษายน [ 10 พ.ค. 2563 ]48
4 การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ของ อบต.นาทอง [ 24 มิ.ย. 2562 ]44
5 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 10 ต.ค. 2560 ]48