องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 2 ก.พ. 2564 ]9
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 [ 1 ม.ค. 2564 ]10
3 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 2 ธ.ค. 2563 ]10
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]9
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]11
6 แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี [ 10 มิ.ย. 2563 ]11
7 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี [ 10 มิ.ย. 2563 ]11
8 แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง [ 10 มิ.ย. 2563 ]12