องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานส่วนตำบล [ 28 มิ.ย. 2562 ]141
2 ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง [ 28 มิ.ย. 2562 ]132
3 นโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 28 มิ.ย. 2562 ]119
4 มาตรฐานตำแหน่ง ืนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ [ 1 ม.ค. 2561 ]134
5 มาตรฐานตำแหน่งนักบริหารงานช่าง [ 1 ม.ค. 2561 ]119
6 มาตรฐานตำแหน่ง บุคคลากรปฏิบัติการ [ 1 ม.ค. 2561 ]123
7 มาตรฐานตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง [ 1 ม.ค. 2561 ]117
8 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน [ 1 ม.ค. 2561 ]138
9 มาตรฐานตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ [ 1 ม.ค. 2561 ]138
10 มาตรฐานตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ [ 1 ม.ค. 2561 ]131
 
หน้า 1|2