องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
บทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือกำหนดมาตรฐำน การปฏิบัติงำนตามภารกิจหลัก [ 31 ต.ค. 2561 ]169
2 นโยบายการกำกับดูแลองค์การ ที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง [ 31 ต.ค. 2561 ]153