องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองสมัยสามัญที่ 3/63 [ 2 ก.ย. 2563 ]49
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยสามัญที่ 2/63 [ 2 ก.ย. 2563 ]47
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยวิสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 [ 10 มิ.ย. 2563 ]47
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 [ 10 มิ.ย. 2563 ]47
5 บันทึกรายงานการประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยสามัญที่ 4 ปี62 [ 1 ธ.ค. 2562 ]44
6 บันทึกรายงานการประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยสามัญที่ 1 ปี62 [ 25 ก.ย. 2562 ]41
7 บันทึกรายงานการประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยสามัญที่ 3/2 ปี62 [ 20 ส.ค. 2562 ]40
8 บันทึกรายงานการประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยสามัญที่ 3/1 ปี62 [ 10 ส.ค. 2562 ]45
9 บันทึกรายงานการประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยสามัญที่ 2 ปี62 [ 20 มิ.ย. 2562 ]42
10 บันทึกรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 [ 17 เม.ย. 2561 ]49
 
หน้า 1|2