องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]49
2 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]51
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]47
4 รายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ปี 62 [ 8 ก.ค. 2563 ]44
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 1 ม.ค. 2563 ]50
6 รายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]46