องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
 


อบต.นาทอง เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่1/2565


อบต.นาทอง  เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่1/2565  โดย  น.ส.ละเอียด  บุญญาธิกูล  นายก  อบต.นาทอง  พร้อมด้วยคณะบริหารได้แถลงนโยบาย  ต่อสภา  อบต.นาทอง