องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
 


พ่นหมอกควัน บ้านดอนหัน หนองแวง หมู่ 4,5,10 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแวง ครับ


พ่นหมอกควัน บ้านดอนหัน หนองแวง หมู่ 4,5,10 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแวง ครับ  วันที่  5  กรกฎาคม  2564