องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพยย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]47
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 30 ม.ค. 2564 ]3
5 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 22 พ.ย. 2562 ]173
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องแบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 พ.ย. 2562 ]52
7 ชำระภาษีประจำปี 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]220
8 ชำระภาษีประจำปี 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]214