องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]9
2 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 22 พ.ย. 2562 ]137
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องแบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 พ.ย. 2562 ]9
4 ชำระภาษีประจำปี 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]175
5 ชำระภาษีประจำปี 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]175