องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ ประจำปีงบประมาณ 62 [ 10 มิ.ย. 2563 ]31
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 62 [ 10 มิ.ย. 2563 ]30
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 62 [ 10 มิ.ย. 2563 ]29
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์ ประจำปีงบประมาณ 62 [ 10 มิ.ย. 2563 ]30
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 62 [ 10 มิ.ย. 2563 ]29
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 62 [ 10 มิ.ย. 2563 ]29
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 63 [ 5 มิ.ย. 2563 ]29
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 63 [ 5 พ.ค. 2563 ]32
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 63 [ 6 เม.ย. 2563 ]33
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 63 [ 4 มี.ค. 2563 ]30
 
หน้า 1|2