องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทัพม้าชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน บ้านหมู่ที่ ๖ [ 18 มี.ค. 2564 ]43
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทัพม้าเชื่อมต่อตำบลเหล่าบัวบาน บ้านหมู่ที่ ๖ [ 4 มี.ค. 2564 ]42
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านทัพม้าเชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน ม. 6 [ 2 มี.ค. 2564 ]35
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องยกเลิกประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 2 มี.ค. 2564 ]32
5 ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 [ 5 ก.พ. 2564 ]40
6 ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 [ 5 ก.พ. 2564 ]39
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทัพม้าเชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน บ้านทัพม้า หมู่ที่ 6 ตำบลนาทองด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2564 ]52
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคากลางและลักษณะร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน บ้านหมู่ที่ ๗ [ 21 ม.ค. 2564 ]47
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคากลางและคุณลักษณะร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทัพม้าเชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน บ้านทัพม้า ม.6 [ 21 ม.ค. 2564 ]50
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน บ้านหมู่ที่ ๗ [ 21 ม.ค. 2564 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16