องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาทอง