องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ผลการประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี


การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น

    เอกสารประกอบ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาทอง